• خبر روز


دستورالعمل اجرايي اعطاي وام ويژه دکتري روزانه

باسلام و احترام، به استحضار می رساند؛ با توجه به تاکید مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و برنامه ریزی صندوق رفاه دانشجویان، مبنی بر بهره مندی تمامی دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته از وام ویژه دکتری، طبق دستورالعمل الصاقی، خواهشمند است در صورت داشتن شرایط پیوست از تاریخ 1395/9/25 لغایت 1395/11/10 نسبت به درخواست خود را از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند. و اصل مدارک را جهت الصاق در سیستم صندوق رفاه دانشجویان به امور دانشجویی دانشکده تحویل نمایند.

شایان ذکراست امکان پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام ویژه دکتری در این مرحله میسر نبوده، و تاریخ فوق الذکر قابل تمدید نمی باشد.

خلاصه شرایط در فایل الصاقی به شرح زیر می باشد.

1- به تمامی دانشجویان دکترای روزانه که بصورت تمام وقت شاغل به تحصیل هستند و بورسیه نمی باشند. وام ویژه دکتری تعلق می گیرد.

2- وام ویژه دکتری 3 بار در طول سال تحصیلی با فاصله سه ماه یکبار پرداخت می گردد.

2- سپردن تعهد محضری مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه می باشد. در صورتیکه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، سند تعهد محضری داشته باشد و حداکثر سه سال از تاریخ ثبت سند نگذشته باشد، موظف به اخذ سند تعهد رسمی با حداقل یک ضامن کارمند رسمی یا پیمانی یا بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق تهیه و به امور دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل نمایند.

3- مبلغ وام به دو شیوه می باشد: الف مبلغ 6/500/000 ریال به ازای هرماه برای دانشجویان واجد شرایط ب: 7/500/000ریال به ازای هرماه برای دانشجویانی که علاوه بر واجد شرایط بودن موضوع رساله آنها با شرایط مصوب صندوق: کاربردی و مورد تایید دانشگاه و تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه را داشته باشد. تعلق می گیرد.

4- قبل از ثبت نام حتما بخشنامه جدید وام ویژه دکتری روزانه را از لینک زیر دریافت ومطالعه شود.

 دریافت بخشنامه جدید وام ویژه دکتری روزانه

تاریخ درج خبر: 1395/10/05 - ساعت درج خبر: ١١:٣٦ - شماره خبر: ٢٢٦٨ - تعداد بازدید: 1299


خروج