• خبر روز


اطلاعیه دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه شماره یک مرحله دوم :

به اطلاع کلیه‌ی دانشجویانی که به  دور دوم انتخابات شورای صنفی راه پیدا کرده اند می توانند در روز های ۱۱ الی ۱۴ اسفند با رعایت ضوابط اعلام شده در فرم ثبت نام و شیوه نامه و آئین نامه شورای صنفی در دانشکده یا خوابگاه محل ثبت نام به تبلیغات بپردازند.در ضمن انتخابات در روز ۱۵ اسفند از ساعت ۹ الی ۱۷ عصر برگزار خواهد شد.

دانشکده ها و خوابگاه هایی که انتخابات در مرحله دوم برگزار می شود:

۱-     دانشکده ارتباطات

۲-     دانشکده ادبیات

۳-     خوابگاه شهید گلعذاری

۴-     خوابگاه شهید عضدی

اطلاعیه شماره دو تکرار ثبت نام  :

به منظور ثبت نام در انتخابات شورای صنفی در دانشکده ها و خوابگاه هایی که در مرحله اول موفق به احراز حداقل داوطلب نشده اند مراحل برگزاری انتخابات شورای صنفی به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱ثبت نام اولیه داوطلبان عضویت در شورای صنفی از سوم  تا ۷ اسفند ماه  در محل دانشکده ها و خوابگاه‌ها.

۲تبلیغات کاندیداهای واجد شرایط از ۱۱ الی ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

۳برگزاری انتخابات: ۱۵ اسفند ماه در محل دانشکده ها و خوابگا هها از ساعت ۹ الی ۱۷ .

دانشکده ها و خوابگاه هایی که ثبت نام در انتخابات در آنها تکرار خواهد شد.

۱-    دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

۲-    دانشکده مدیریت و حسابداری

۳-    دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۴-    دانشکده اقتصاد و آمار وریاضی

۵-    دانشکده بیمه اکو

۶-    دانشکده تربیت بدنی

۷-    خوابگاه  شهید سلامت

۸-    خوابگاه شهید همت

۹-    خوابگاه شهید معینیان

۱۰-خوابگاه شهید رحیمی

۱۱-خوابگاه شهید آشتیانی

۱۲-خوابگاه شهید ورامینی

۱۳-خوابگاه شهید مطهری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط داوطلبان و سایر موارد مورد نیاز به آئین نامه و شیوه نامه ی اجرایی شورا های صنفی (فایل الکترونیکی پیوست) مراجعه نمائید.

دانلود شیوه نامه

دانلود آیین نامه

تاریخ درج خبر: 1395/12/01 - ساعت درج خبر: ١٨:٠٥ - شماره خبر: ٢٧٣٢ - تعداد بازدید: 772


خروج