• اطلاعیه های دانشجویی


برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مطابق برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های بعمل آمده با مدیریت امور فرهنگی و خدمات دانشجویی دانشگاه در خصوص اعزام دانشجویان خوابگاه های شهید همت ، شهید گلعذاری و شهید آشتیانی به اردوی اسکی، تعداد 31 نفر از دانشجویان صبح روز پنجشنبه مورخ 5/12/95 عازم پیست اسکی آبعلی شدند. پس از صرف صبحانه و حضور مربی فدراسیون اسکی ودریافت وسایل اسکی بصورت گروهی تحت آموزش مربی مربوطه قرار گرفتند. برنامه آموزش به لحاظ جذابیت و درخواست دانشجویان بدون وقفه تا ساعت 14:30 ادامه پیدا کرد و دانشجویان بعد از اقامه نماز و صرف ناهار به سمت تهران و خوابگاه های خویش حرکت کردند.

در پایان کلیه دانشجویان ضمن اظهار رضایت، در خواست استمرار چنین برنامه هایی در هفته های آتی را داشتند.

مربی:آقای محمد فراهانی- سرپرست :آقای محمد حکمت

روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی 


 

تاریخ درج خبر: 1395/12/14 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠١ - شماره خبر: ٢٨٧٢ - تعداد بازدید: 367


خروج