• اطلاعیه های دانشجویی


کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

در ادامه مسابقات کارکنان دانشگاه های منطقه یک کشوری، تیم شطرنج کارکنان علامه طباطبائی در دو بخش آقایان و بانوان موفق به کسب مقام سوم این دوره از رقابتها شدند.

اسامی تیم آقایان: یداله عطایی-محمد قنبرلو-محسن بهرام پی

سرپرست:جناب آقای محمد حکمت

اسامی تیم بانوان: معصومه شکرریز-فاطمه سلاطی-الناز افتخاری

مربی:خانم گذشتی

سرپرست:خانم زهرا سپهری راد

 

 


تاریخ درج خبر: 1395/12/14 - ساعت درج خبر: ٠٩:١٣ - شماره خبر: ٢٨٧٣ - تعداد بازدید: 400


خروج