• اطلاعیه های دانشجویی


اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

جشنواره ورزشی از فجر تا عید کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه  در 6 رشته ی شوت فوتسال، داژبال، بدمینتون، تنیس روی میز، فوتبالدستی و دارت از بهمن ماه مصادف با جشن بزرگ انقلاب اسلامی آغاز و نیمه اسفند ماه 95 پایان پذیرفت.

در این مسابقات شاهد حضور چشمگیر و پر نشاط همکاران محترم علمی و اداری در رشته های مختلف بودیم که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

مسابقات فوتبالدستی: این مسابقه در روز چهارشنبه 4/12/95 با حضور 26 نفر از همکاران در قالب 13 تیم دو نفره برگزار شد.

تیم اول: خانم فریبا کریم پور خانم زهرا رضایی                    دانشکده اقتصاد

تیم دوم: خانم مریم ملکی نژاد خانم سمیه رمضانی دانا           معاونت دانشجویی

تیم سوم: خانم عاطفه سمنانی خانم فاطمه اسماعیلی             معاونت مالی

مسابقات تنیس روی میز: این مسابقه در روز چهارشنبه 4/12/95 با حضور 10 نفر از همکاران برگزار شد.

مقام اول: خانم فریبا کریم پور                                  دانشکده اقتصاد

مقام دوم: خانم زهرا حاجی قربانی                               تربیت بدنی

مقام سوم مشترک: خانم ها معصومه زادمرد ( معاونت آموزشی ) و حمیده شرافتمند یاری ( تربیت بدنی )

مسابقات داژبال : این مسابقه در روز دوشنبه 9/12/95 با حضور 30 نفر از همکاران در قالب 5 تیم 6 نفره برگزار شد.

تیم اول: زهرا حاجی قربانی، زهرا سپهری راد، حمیده شرافتمند یاری، معصومه شکرریز، حوریه رحمتی، اعظم میخوش(تربیت بدنی)

تیم دوم: ناهید باقری، سیده لیلا عظیمی، آزاده سادات موسوی، مهناز افشار، فریبا فخراد خانی، فاطمه اسماعیلی.(ساختمان مرکزی)

تیم سوم: لیلا نانکلی، فریبا کریم پور، زهرا رضایی، سمیه سهیلی، سمانه عابدی، فاطمه خلیلی(دانشکده اقتصاد)

مسابقه شوت به دروازه فوتسال: این مسابقه در روز شنبه 7/12/ 95 با حضور 45 نفر از همکاران علمی و اداری برگزار شد.

 

مقام اول: فریبا فخراد خانی                 دانشکده حقوق 

مقام دوم: فریبا محمدی                     مالی

مقام سوم: مریم ملکی نژاد                  معاونت دانشجویی

 

مسابقه دارت تیمی: این مسابقه در روز شنبه 7/12/95 با حضور 42 نفر از همکاران در قالب 14 تیم سه نفره برگزار شد.

تیم اول: خانم ها پریسا صیادی، ویدا دولتی، مژگان قدیمی

تیم دوم: خانم ها زهرا حاجی قربانی، حمیده شرافتمند یاری، معصومه شکرریز

تیم سوم:خانم ها سهیلا مسیبی، زهرا قدیری، میریان

مسابقه بدمینتون: این مسابقه در روز شنبه 14/12/95 با حضور 28 نفر از همکاران برگزار شد.

مقام اول: زهرا سپهری راد

مقام دوم: فریبا کریم پور

 

مقام سوم مشترک: مریم رضایی، ناهید آخوندی

 

روابط عمومی تربیت بدنی

تاریخ درج خبر: 1395/12/23 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٧ - شماره خبر: ٣٠٠٠ - تعداد بازدید: 536


خروج