• اطلاعیه های دانشجویی


برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد. 

تاریخ درج خبر: 1396/02/06 - ساعت درج خبر: ١٠:٥١ - شماره خبر: ٣٢٤١ - تعداد بازدید: 765


خروج