• اطلاعیه های دانشجویی


همایش روز جهانی ورزش دانشگاهی

دومین همایش  بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور نمایندگان انجمن های ورزشی دانشگاههای سراسر کشور  و مسئولین ورزش وزارت علوم به مدت دو روز در دانشکده فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی مورخ 19/7/1396 لغایت 20/7/1396 برگزار شد. دراین همایش خانم سیده معصومه موسوی به نمایندگی از انجمن های ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی و سجاد محمدی کارشناس ارشد تربیت بدنی بعنوان نماینده دانشگاه علامه طباطبائی در این همایش شرکت داشتند. بر اساس تصمیمات نوامبر سال 2016 یونسکو در پاریس، روز 20 سپتامبر " روز جهانی ورزش دانشگاهی" نام گرفته است که  اصل اهمیت ورزش در دانشگاه ها و توسعه و تحکیم آن در کشور های مختلف مقصود اصلی این نام گذاری بوده است.

تاریخ درج خبر: 1396/07/24 - ساعت درج خبر: ١٣:٤٢ - شماره خبر: ٤٣٩٨ - تعداد بازدید: 502


خروج