• اطلاعیه های دانشجویی


برگزاری شورای مدیران معاونت دانشجویی

جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی دانشگاه در روز چهارشنبه 96/9/1 از ساعت 7:30 در ساختمان جدید مرکز بهداشت و درمان برگزار گردید. در این جلسه که با بازدید مدیران و رؤسای ادارات این معاونت از ساختمان درمانگاه همراه بود، برنامه های مربوط به ایام 16 آذر بررسی و به تصویب رسید.

تاریخ درج خبر: 1396/09/01 - ساعت درج خبر: ١٣:٥٨ - شماره خبر: ٤٧٥٨ - تعداد بازدید: 375


خروج