• اطلاعیه های دانشجویی


برنامه حضور پزشکان در خوابگاه ها و دانشکده های خارج از پردیس در ایام امتحانات

برنامه حضور پزشک و کارشناسان مامایی در خوابگاهها

مرکز بهداشت و درمان از تاریخ 96/10/16 در کلیه دانشکده های خارج از پردیس مرکزی پزشک به صورت تمام وقت مستقر نموده و همچنین دارو و سرم مورد نیاز پزشک جهت درمان موارد اورژانسی و مراجعین در اختیار دانشکده ها قرار داده شده است.

 

                                                                                                                                            مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1396/10/19 - ساعت درج خبر: ١٠:٠٨ - شماره خبر: ٥٢٠٢ - تعداد بازدید: 305


خروج