• اطلاعیه های دانشجویی


آئین نامه غیبت امتحانی

آئین نامه غیبت امتحانی در مواردی که دانشجو موفق به شرکت در امتحانات نشده ، برای اطلاع دانشجویان گرامی :

تاریخ درج خبر: 1396/10/19 - ساعت درج خبر: ١١:٠٢ - شماره خبر: ٥٢٠٤ - تعداد بازدید: 751


خروج