• اطلاعیه های دانشجویی


زمان بندي حذف و اضافه نیمسال دوم سـال تحصیلی ۹۷-۹۶ کلیه مقاطع تحصیلی

برنامه زمان بندی انتخاب واحد ودانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی وحذف واضافه دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اعلام شد.

 

  برنامه زمان بندي حذف و اضافه نیمسال دوم سـال تحصیلی ۹۷-۹۶ مقاطع کارشنـاسی، ارشد و دکتري

تاریخ درج خبر: 1396/10/19 - ساعت درج خبر: ١٣:٥٥ - شماره خبر: ٥٢٠٨ - تعداد بازدید: 505


خروج