• اطلاعیه های دانشجویی


اطلاعیه شماره سه - انتخابات شورای صنفی دانشجویان

پیرو تشکیل جلسه کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی مورخ 2 خرداد 97  ضمن بررسی نتابج کسب شده از انتخابات شورای صنفی دانشجویان که در تاریخ سه شنبه 1 خرداد 97 برگزار گردید، مقرر شد با توجه به عدم تصریح ممنوعیت محرومیت کلیه داوطلبین از شرکت در انتخابات دور دوم، در دانشکده های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی کلیه واجدین شرایط برای دور دوم انتخابات جهت تعیین اعضای اصلی و علی البدل شورای واحد به رقابت بپردازند؛ در خوابگاه شهید گلعذاری نظر به کسب نصف به اضافه 1 دو نفر از داوطلبین، رقابت در مرحله دوم صرفا بین نفرات سوم تا هشتم (دو برابر اعضاء مورد نیاز شورای واحد) به رقابت خواهند پرداخت.

-  انتخابات دور دوم در روز دوشنبه 7 خرداد از ساعت ۹ الی ۱۷ عصر در چهار مکان ذکر شده برگزار خواهد شد.

-لذا کلیه‌ی دانشجویانی که به  دور دوم انتخابات شورای صنفی راه پیدا کرده اند می توانند تا ساعت 12 شب تاریخ های 2 ، 5 و 6 خرداد با رعایت ضوابط اعلام شده در فرم ثبت نام و شیوه نامه و آئین نامه شورای صنفی در دانشکده یا خوابگاه محل ثبت نام به تبلیغات بپردازند.

-در صورت دریافت حکم انضباطی قطعی و یا کارنامه تحصیلی مبنی بر عدم احراز شرایط برای هر یک از داوطلبین در هر مرحله از انتخابات، آن کاندید از دور رقابت و شورای صنفی حذف خواهد شد.

-شایان ذکر است نظر به برخی تخلفات صورت گرفته درروز انتخابات در خصوص تبلیغات تاکید می شود در صورت تکرار تخلف،  کمیته نظارت می تواند متخلفین را از لیست واجدین شرایط حذف نماید.

دانلود نتایج شمارش آراء انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه در مرحله اول انتخابات به ترتیب آراء کسب شده 

تاریخ درج خبر: 1397/03/02 - ساعت درج خبر: ١٤:١٧ - شماره خبر: ٦٢٣٣ - تعداد بازدید: 261


خروج