اخبار

اخبار دانشجویی

راه اندازی کانال تلگرام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

راه اندازی کانال تلگرام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

دعوت به همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

از میان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه

برگزاری برنامه اهدای خون

با شعار " نیاز به خون همیشگی است، اهداکننده مستمر بمان"

کسب مقام سوم مسابقات جودوی دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم مسابقات جودوی دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم انفرادی تنیس روی میز پسران در مسابقات منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم انفرادی تنیس روی میز پسران در مسابقات منطقه یک کشوری

کسب سه مدال برنز در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب سه مدال برنز در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشوری

اطلاعیه های دانشجویی

راه اندازی کانال تلگرام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

راه اندازی کانال تلگرام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

دعوت به همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

از میان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه

برگزاری برنامه اهدای خون

با شعار " نیاز به خون همیشگی است، اهداکننده مستمر بمان"

کسب مقام سوم مسابقات جودوی دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم مسابقات جودوی دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم انفرادی تنیس روی میز پسران در مسابقات منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم انفرادی تنیس روی میز پسران در مسابقات منطقه یک کشوری

کسب سه مدال برنز در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب سه مدال برنز در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشوری

اطلاعیه های تربیت بدنی

راه اندازی کانال تلگرام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

راه اندازی کانال تلگرام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

دعوت به همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

از میان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه

برگزاری برنامه اهدای خون

با شعار " نیاز به خون همیشگی است، اهداکننده مستمر بمان"

کسب مقام سوم مسابقات جودوی دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم مسابقات جودوی دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم انفرادی تنیس روی میز پسران در مسابقات منطقه یک کشوری

کسب مقام سوم انفرادی تنیس روی میز پسران در مسابقات منطقه یک کشوری

کسب سه مدال برنز در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشوری

کسب سه مدال برنز در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشوری

تب دانشگاه علامه