اخبار

اخبار دانشجویی

شروع مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزشی کشور

شروع مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزشی کشور با پیروزی تیم دانشگاه علامه طباطبائی

عرض تسلیت به آتش نشان های ایستگاه 100

به مناسبت فداکاری و شهادت تعدادی از آتش نشانان گرانقدر و جان برکف ایران اسلامی در حادثه پلاسکو

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

در راستای رفاه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی می گردد.

تشکیل جلسه مدیریت تربیت بدنی با همکاران دانشکده اقتصاد

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بنا به درخواست کارکنان دانشکده اقتصاد جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات همکاران و بحث و بررسی در خصوص علایق ورزشی این همکاران، جلسه ای با حضور کارکنان دانشکده اقتصاد، مدیر تربیت بدنی و کارشناسان این اداره تشکیل داد

توزیع وعده ناهاردرخوابگاههای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای بهمن و اسفند سال 95 و نیمه دوم فروردین ماه سال 96

اطلاعیه های دانشجویی

شروع مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزشی کشور

شروع مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزشی کشور با پیروزی تیم دانشگاه علامه طباطبائی

عرض تسلیت به آتش نشان های ایستگاه 100

به مناسبت فداکاری و شهادت تعدادی از آتش نشانان گرانقدر و جان برکف ایران اسلامی در حادثه پلاسکو

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

در راستای رفاه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی می گردد.

تشکیل جلسه مدیریت تربیت بدنی با همکاران دانشکده اقتصاد

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بنا به درخواست کارکنان دانشکده اقتصاد جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات همکاران و بحث و بررسی در خصوص علایق ورزشی این همکاران، جلسه ای با حضور کارکنان دانشکده اقتصاد، مدیر تربیت بدنی و کارشناسان این اداره تشکیل داد

توزیع وعده ناهاردرخوابگاههای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای بهمن و اسفند سال 95 و نیمه دوم فروردین ماه سال 96

اطلاعیه های تربیت بدنی

شروع مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزشی کشور

شروع مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک ورزشی کشور با پیروزی تیم دانشگاه علامه طباطبائی

عرض تسلیت به آتش نشان های ایستگاه 100

به مناسبت فداکاری و شهادت تعدادی از آتش نشانان گرانقدر و جان برکف ایران اسلامی در حادثه پلاسکو

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

در راستای رفاه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی می گردد.

تشکیل جلسه مدیریت تربیت بدنی با همکاران دانشکده اقتصاد

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بنا به درخواست کارکنان دانشکده اقتصاد جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات همکاران و بحث و بررسی در خصوص علایق ورزشی این همکاران، جلسه ای با حضور کارکنان دانشکده اقتصاد، مدیر تربیت بدنی و کارشناسان این اداره تشکیل داد

توزیع وعده ناهاردرخوابگاههای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای بهمن و اسفند سال 95 و نیمه دوم فروردین ماه سال 96

تب دانشگاه علامه