اخبار

اخبار دانشجویی

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تا تاریخ 30 مهرماه تمدید شد

اطلاعیه شماره دو اداره رفاه دانشجویان دانشگاه

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی:

سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

برگزاری یازدهمین جشنواره فناوری نانو

برگزاری یازدهمین جشنواره فناوری نانو توسط ستاد توسعه پروژه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

آغازطرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید ( ورودی سال ۹7) در کلیه مقاطع تحصیلی از 14 مهرماه آغاز و تا ۱۵ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

قابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

قابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

اطلاعیه های دانشجویی

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تا تاریخ 30 مهرماه تمدید شد

اطلاعیه شماره دو اداره رفاه دانشجویان دانشگاه

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی:

سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

برگزاری یازدهمین جشنواره فناوری نانو

برگزاری یازدهمین جشنواره فناوری نانو توسط ستاد توسعه پروژه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

آغازطرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید ( ورودی سال ۹7) در کلیه مقاطع تحصیلی از 14 مهرماه آغاز و تا ۱۵ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

قابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

قابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

اطلاعیه های تربیت بدنی

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تا تاریخ 30 مهرماه تمدید شد

اطلاعیه شماره دو اداره رفاه دانشجویان دانشگاه

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی:

سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

برگزاری یازدهمین جشنواره فناوری نانو

برگزاری یازدهمین جشنواره فناوری نانو توسط ستاد توسعه پروژه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

آغازطرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید ( ورودی سال ۹7) در کلیه مقاطع تحصیلی از 14 مهرماه آغاز و تا ۱۵ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

قابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

قابل توجه دانشجویان ثبت نام کننده در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

تب دانشگاه علامه