• معرفی اداره تغذیه

معرفی اداره تغذیه دانشگاه علامه طباطبائی

اداره تغذیه دانشگاه علامه طباطبائی از زیرمجموعه های مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. این اداره عهده دار تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی و نیز توزیع ارزاق برای دانشجویان خوابگاهی با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد .

اهداف اداره تغذیه و واحدهای تابعه تشکیل شده که وظیفه ارائه سرویس غذا به دانشجویان وکارکنان دانشگاه را بر عهده دارد عبارتنداز :

  •  تهیه مواد غذایی مورد نیاز به غیر از مواد سهمیه ای جهت تامین غذای روزانه دانشجویان در سلف سرویس و شام داشجویان خوابگاهی
  •   تامین بموقع تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا
  •   انتخاب پیمانکار مناسب برای طبخ غذا
  •   تدوین و اجرای برنامه غذایی
  •   تهیه انالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هریک از غذاها
  •   نظارن دقیق به میزان مصرف مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی خریداری شده
  •   نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکار
  •   رسیدگی دوره ای به وضعیت بهداشتی محیط سلف سرویس و آشپزخانه