• اطلاعات تماس مدیریت تربیت بدنی

نشانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه:

انتهای همت غرب، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، 

 48392600

 44737625