• آرشیو اخبار امور دانشجویی


کلاسهای آموزشی ورزشهای سالنی و استخر برای بانوان

 

به گزارش مدیریت تربیت بدنی، همزمان با شروع ترم تحصیلی جاری، کلاسهای آموزشی در سالن تربیت بدنی و استخر توسط این مدیریت  برگزار می شود که به پیوست اطلاعات تکمیلی ارائه شده است.

سانس آموزشی استخر دانشگاه - خواهران

کلاس های آمورشی سالنی فوق برنامه - خواهران

 

تاریخ درج خبر: 1398/11/30 - ساعت درج خبر: ١٩:١٧ - شماره خبر: ١١٣٩٩ - تعداد بازدید: 192


خروج