• آرشیو اخبار امور دانشجویی


دوره آموزش بهداشت، شیوه گندزدایی سطوح و قطع زنجیره انتقال کرونا مخصوص نیروهای خدوم خدمات در دانشگاه برگزار شد

به گزارش مرکز بهداشت و درمان دانشگاه این دوره آموزشی توسط کارشناسان ایمنی و  بهداشت از تاریخ 7 مهرماه در حال برگزاری است.

در این دوره موارد مهم پیشگیری و مقابله با کرونا از قبیل موارد زیر به پرسنل خدمات مجموعه ارائه می شود:

·         اصول بهداشت فردی

·         اصول بهداشت محیط در شرایط کرونا

·         نحوه تهیه مواد گندزدا

·         شیوه گندزدایی سطوح

 

 

تاریخ درج خبر: 1399/07/12 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٩ - شماره خبر: ١٣٠١٢ - تعداد بازدید: 465


خروج