• آرشیو اخبار امور دانشجویی


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته تربیت بدنی در بخش کارکنان و دانشجویان مسابقات ورزشی به صورت مجازی با استفاده از پیام رسان واتساپ به شرح ذیل برگزار می نماید

· شرکت کنندگان می بایست به همراه ارسال فیلم مسابقات، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، شماره ملی و شماره تماس خود را ارسال نمایند.

· مهلت ارسال فیلم ها در بخش مسابقات ورزشی: از 29 مهرماه تا پایان روز مسابقه(تاریخ و روز مسابقات برای هرکدام از رشته های ورزشی در جدول فوق درج گردیده است).

· تذکر: در ارسال فیلم مسابقات در بخش همکاران خانم و دانشجویان دختر رعایت حجاب اسلامی الزامی است.

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1399/07/28 - ساعت درج خبر: ٠٨:٤٤ - شماره خبر: ١٣١٢٥ - تعداد بازدید: 190


خروج