• آرشیو اخبار امور دانشجویی


مهلت درخواست کار دانشجویی تمدید شد

اداره خدمات و رفاه دانشجویان اعلام کرد: با توجه به درخواست های دانشجویان گرامی مهلت درخواست کار دانشجویی در سامانه گلستان تا تاریخ ۹۹/۸/۱۴ تمدید گردید.

تاریخ درج خبر: 1399/08/10 - ساعت درج خبر: ١١:٥٧ - شماره خبر: ١٣٢١٣ - تعداد بازدید: 269


خروج