• اطلاعیه های دانشجویی


فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

توجه : تکمیل فرم ذیل بصورت اختیاری بوده و دانشجویانی که وضعیت اتاق خود را با توجه به معیارهای ذیل مناسب تشخیص می دهند فرم را به دقت مطالعه و پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 28 / 01 / 97 تحویل مسئولین محترم خوابگاه نمایند.

 

  دریافت فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

تاریخ درج خبر: 1397/01/19 - ساعت درج خبر: ١٥:٤٩ - شماره خبر: ٥٨٣٢ - تعداد بازدید: 422


خروج