• اطلاعیه های دانشجویی


اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ایام امتحانات خرداد و تیر ماه سال جاری

تاریخ درج خبر: 1397/03/19 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٣ - شماره خبر: ٦٣٢٤ - تعداد بازدید: 814


خروج