• اطلاعیه های دانشجویی


ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان

شروع ثبت نام ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان.

ثبت نام تا ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح . برای ثبت نام به مسئول خوابگاه مراجعه شود. 

تاریخ درج خبر: 1397/04/23 - ساعت درج خبر: ٠٩:٤٣ - شماره خبر: ٦٥٥١ - تعداد بازدید: 948


خروج