• اطلاعیه های دانشجویی


سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

مر کز مشاوره با همکاری گروه مشاوره، انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی - دانشجویی مشاوره سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی را به سبک تئاتر آموزشی در تالار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار می نماید.

تاریخ درج خبر: 1397/07/19 - ساعت درج خبر: ١١:٠٢ - شماره خبر: ٧٠٥٨ - تعداد بازدید: 396


خروج