• اطلاعیه های دانشجویی


اطلاعیه کار دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی کار دانشجویی می رساند که پرداخت هرگونه حق الزحمه کار دانشجویی مستلزم ثبت نام در سامانه کار دانشجویی است. دانشجویانی که تا به حال موفق به ثبت نام در این سامانه نگردیده اند به ناظر کار دانشجویی خود مراجعه نموده و از ناظر بخواهند علت ثبت نام نشدن را در قالب یک نامه به معاونت دانشجویی اعلام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت ارائه مدارک (فرم کار دانشجویی، یک قطعه عکس و برگه انتخاب واحد) تا تاریخ 1397/08/30 ادامه دارد.

 

                                                                                             اداره رفاه دانشجویان دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1397/08/22 - ساعت درج خبر: ١٣:١٥ - شماره خبر: ٧٣٧٥ - تعداد بازدید: 682


خروج