• اطلاعیه های دانشجویی


برگزاری مسابقات کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

 با عنایت  به برنامه ریزی برگزاری مسابقات کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته های فوتسال، والیبال ،فوتبالدستی و تنیس روی میز بصورت لیگ و در سطح دانشگاه و وزارتخانه،جدول برنامه های مسابقات تقدیم می گردد.

  برنامه کلي ليگ فوتسال کارکنان

  برنامه  کلي واليبال

  برنامه ليگ فوتبال دستي

تاریخ درج خبر: 1397/11/01 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٩ - شماره خبر: ٧٩٩٥ - تعداد بازدید: 343


خروج