• آرشیو اخبار امور دانشجویی


اولین جلسه شورای مشورتی ورزش

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش در روز یکشنبه مورخ 98/4/30  در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد. در جلسه فوق با ارائه نظرات اعضای شورا  و تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در حوزه ورزش پیشنهادات زیر ارائه شد. استفاده از شیشه یا تلق نانو برای جداسازی استخر و سالن بدنسازی؛ پیگیری امکانات رفاهی ناجیان استخر، نصب یک سری دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی در استخر؛ در نظر گرفتن زمان های اختصاصی برای استفاده از سانس های استخر  ویژه اعضای علمی، اداری، شرکتی و دانشجویان؛ مذاکره مدیر تربیت بدنی با نماینده فدراسیون بسکتبال درباره قرارداد تعمیر و اجاره سالن ورزشی دانشکده ادبیات و اقدام نسبت به تغییر و تعدیل زمان های پیشنهادی برای استفاده از سالن و ارائه گزارش مذاکره به  معاونت محترم دانشجویی.

حاضرین در جلسه: با حضور معاون محترم دانشجویی و اعضای شورای مشورتی ورزش آقای دکتر کارگر، آقای دکتر شهلایی، آقای دکتر هنری، آقای دکتر ترتیبیان، آقای دکتر غفوری و خانم دکتر پورآقایی

زمان بعدی جلسه شورای مشورتی،روز چهارشنبه 98/6/27   می باشد.

 

تاریخ درج خبر: 1398/05/07 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣١ - شماره خبر: ٩٤١٦ - تعداد بازدید: 771


خروج