• آرشیو اخبار امور دانشجویی


برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد

از سوی معاونت آموزشی دانشگاه، برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی اعلام شد.

تاریخ درج خبر: 1398/06/05 - ساعت درج خبر: ١١:٠٩ - شماره خبر: ٩٤٨٤ - تعداد بازدید: 607


خروج