• آئین نامه و مقررات خوابگاه

آئین نامه و مقررات خوابگاه ها:

مقررات اسکان:

 • دانشجو حق واگذاری محل سکونت خود را به دیگری ندارد ولی در صورت لزوم تعویض محل سکونت با اجازه کتبی اداره خوابگاه ها ؛ امکان پذیر خواهد بود
 • هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و مسئولین امور خوابگاه ها در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارند
 • دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاکیزگی معابر و اماکن عمومی خوابگاه میباشد
 • در صورتی که در امور تاسیساتی خوابگاه از قبیل کلید و پریز برق ؛ انشعاب و... خللی پیش آید و نیاز به تعمیر داشته باشد ؛ دانشجویان باید مراتب را به تاسیسات یا مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا نسبت به رفع نقص اقدام گردد
 • دانشجو حق جا به جایی تخت ها و کمدهای داخل اطاق را ندارد
 • سکونت افراد غیر خوابگاهی در خوابگاه ممنوع است در صورت مشاهده ؛ همه اعضا اتاق مسئول خواهند بود
 • نوشتن و نصب عکس پوستر بر روی درب و دیوار و کمدها ممنوع است
 • دانشجو بدون هماهنگی با مسئول خوابگاه حق تعویض اتاق خود را ندارد
 • مسئولیت حفظ و نگهداری اموال داخل اتاق از قبیل قفل ؛ کمد ؛ درب ؛ جالباسی ؛ سطل زباله ؛ شیشه های درب و پنجره و .... بر عهده ی اعضای اتاق خواهد بود ودر صورت بروز هرگونه خسارت ؛ ملزم به پرداخت خسارت وارده خواهند بود
 • در صورتی که دانشجو قسمتی از ترم تحصیلی را در خوابگاه حضور داشته باشد و از ادامه ی سکونت به هر دلیل منصرف شود بدون تسویه حساب و اعمال انصراف ؛ خوابگاه را ترک نماید اجاره بها تا پایان ترم و در مواردی حتی تا پایان سال را بدهکار خواهد شد
 • دانشجو در هنگام تخلیه خوابگاه (در پایان ترم ) باید اتاق را کاملا نظافت نمایید و وسایل تحویل گرفته را سالم و به سرپرستی تحویل نماید
 • مسئولین اداره خوابگاهها مجازند که بصورت سر زده از اتاق دانشجو بازدید به عمل آورند
 • دانشگاه میتواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده وی اطلاع دهد
 • در صورت غیبت مستمر دانشجو ؛ دانشگاه میتواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند .

مقررات اخلاقی وفرهنگی:

 • نگهداری و استفاده از ابزار آلات غیر قانونی از قبیل: لوازم قمار ؛ سی دی های مبتذل و هر نوع اسلحه ی سرد یا گرم در خوابگاه های دانشجویی ممنوع است .
 • ایجاد هر گونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنین خوابگاه گردد از قبیل: ایجاد سر وصدا ؛ درگیری ؛ بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو؛ ضبط صوت ؛ نواختن ابزار آلات موسیقی ؛ استعمال دخانیات و... اکیدا ممنوع است .
 • ظاهر شدن با پوشش نا مناسب در محیط ؛ معابر و اماکن عمومی خوابگاه ممنوع است .
 • استفاده از پوشش کامل و مناسب به هنگام مراجعه به مسئولین خوابگاه و خروج از خوابگاه الزامیست.
 • آخرین ساعت مجاز ورود به خوابگاه از سوی اداره ی خوابگاه ها تعیین میگردد و بعد از آن درب های ورودی بسته خواهد شد و خروج مگر در شرایط اضطراری ممنوع خواهد بود در صورت مراجعه بعد از ساعت مقرر مورد ثبت و برابر مقررات برخورد خواهد شد.