• معرفی اداره تغذیه

آشنایی با اداره تغذیه دانشگاه علامه طباطبایی

مقدمه:

تغذیه قدمتی به درازی عمر بشر دارد اما تحولات، سریع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در قرن گذشته پیامدهای مختلفی از جنبه های زیستی روانی و تغذیه ای برای انسان داشته است نگاهی به تحولات مصرف مواد غذایی در دهه های مختلف و مقایسه آن با تغییرات الگوی بیماریها، رابطه و همبستگی بین مصرف نامتعادل برخی مواد مغذی و گسترش بعضی از بیماریها را روشن می کند. بنابراین مطالعه و شناخت مواد مغذی، بهترین منابع غذایی نقشهای سوخت و سازی تداخل آنها با یکدیگر، عوامل موثر را در ارتقاء تندرستی و پیشگیری و درمان بیماریها روشن ساخته است زمانی این مهم دست یافتنی است که بتوان از این دانش به صورت اصولی و کاربردی در بالا بردن سطح سلامت جامعه استفاده کرد بدیهی است، بکار بردن اصول تغذیه ای صحیح در مورد دانشجویان که گرانمایه ترین سرمایه های هر جامعه ای هستند از مهمترین اهداف هر جامعه است لذا اداره تغذیه دانشگاه علامه طباطبا یی نیز سعی کرده این مهم را سرلوحه تمامی فعالیت های خود قرار دهد.

معرفی اداره تغذیه :

اداره تغذیه دانشگاه علامه طباطبایی از زیر مجموعه های مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن« تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. این اداره عهده دار تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی و نیز توزیع ارزاق صبحانه برای دانشجویان خوابگاهی با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد.