• دانستنی های رفاه دانشجویی

جهت تسویه حساب دانشجویی، حداکثر 9 ماه پس از فارغ التحصیلی فرصت دارید؟

در غیر اینصورت، ملزم به پرداخت کل بدهی بصورت یکجا هستید.

در صورتیکه در مقطع بالاتر قبول شدید، بلافاصله جهت تسویه حساب مقطع قبل، به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمائید. در غیر اینصورت با گذشت 9 ماه از اتمام مقطع قبل، ملزم به پرداخت کل بدهی بصورت یکجا می شوید.

کسانی که اجاره بهای خوابگاه را در ابتدای هر ترم پرداخت نمایند شامل 20% تخفیف اجاره بها می شوند؟

آیا می دانید برای هر ترم که نیاز به وام دارید، (از جمله وام تحصیلی یا شهریه) باید درخواست جدیدی به امور دانشجویی دانشکده بدهید.

اجاره بهای خوابگاه پس از فارغ التحصیل غیر قابل تقسیط می باشد؟

پس با پرداخت به موقع اجاره بها از انباشت بدهی خود جلوگیری نمایید.

اجاره بهای خوابگاه به مراتب کمتر از وام تحصیلی است؟ پس وام تحصیلی بگیرید و اجاره بهای خوابگاه را در ابتدای هر ترم و با 20% تخفیف پرداخت نمایید.

تعویق زمان دفترچه اقساط بدهی برای قبول شدگان در مقطع بالاتر در صورتی امکانپذیر می باشد که به امور دانشجویی محل تحصیل اعلام گردد؟

در غیر اینصورت مبلغ اقساط به صورت خودکار به تعویق نیفتاده و می‌بایست در زمان سر رسید اقساط پرداخت صورت گیرد.

دانشجوی دوره کارشناسی، 8 نیمسال (و کارشناسی ارشد 4 نیمسال) حق سکونت در خوابگاه دارد  در صورت افزایش سنوات تحصیل بهای سکونت در خوابگاه، بصورت تصاعدی افزایش می یابد؟

تنها در صورت تسویه حساب از مقطع تحصیل قبل، می توانید از تسهیلات رفاهی (وام و خوابگاه) در مقطع تحصیلی جدید بهره مند شوید.

عدم پرداخت کل بدهی خوابگاه و 10% درصد بدهی وام ها پس از فارغ التحصیلی، تقسیط مانده بدهی شما را ناممکن می‌سازد؟

دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، در هنگام تسویه حساب، نبایستی بدهی معوقه از مقاطع تحصیلی قبلی داشته باشند؟

سایت اینترنتیwww.swf.ir

جهت اطلاع رسانی در خصوص مجموعه قوانین و مقررات وام ها و تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان، در دسترس شماست؟

با توجه به راه اندازی سیستم تسویه حساب الکترونیکی، شما می توانید از طریق شناسه کاربری خود وارد سیستم جامع آموزش شده و بدهی خود به بخش های مختلف را مشاهده نموده و مراحل تسویه حساب را دنبال نمایید.

پس از اتمام تحصیل و برای انجام مراحل تسویه حساب ابتدا باید به امور دانشجویی دانشکده، مراجعه نمایید. شما می توانید مراحل انجام تسویه حساب خود را بصورت الکترونیکی دنبال نمایید.

برای اولین بار در کشور  پایگاه اطلاعات علمی نابینایان راه اندازی شده است و کلیه دانشجویان نابینای سراسر کشور می توانند از طریق آن به اکثر کتاب های آموزشی و علمی خود به صورت صوتی دست یابند؟

http://blind.ut.ac.ir

برنامه غذایی دانشجویی بر اساس استانداردهای تغذیه و رژیم غذایی دانشجویان در گروه سنی شان، توسط کارشناسان تعذیه دانشگاه، تهیه و نظارت می شود؟

با توجه به تحقیقات انجام شده مصرف صبحانه به موقع و هر روزه می تواند باعث افزایش تمرکز در ساعات اولیه صبح جهت دانشجویان گردد.

شما می توانید نظرات خود را در خصوص موارد مرتبط با اداره تغذیه و نیز اتوماسیون تغذیه ارسال نماائید.