• فرآیند بازپرداخت وام و تسهیلات رفاهی

دستورالعمل اجرایی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان :

 • اداره آموزش با هماهنگی امور دانشجویی دانشکده  برگه فراغت از تحصیل تمامی دانش آموختگان را در اولین فرصت ممکن بدون مراجعه حضوری به مدیریت امور دانشجویان طی نامه ای ارسال نمایند.
 • فارغ التحصیلان عدم بهره مند از تسهیلات و مزایای صندوق رفاه دانشجویی اعم از وام و خوابگاه نیاز به مراجعه حضوری به امور دانشجویی ندارند، اداره آموزش به محض ارسال گروهی برگه فراغت از تحصیل دانش آموختگان به امور دانشجویی دانشگاه، پاسخ استعلام بهره مند یا عدم بهره مندی از مزایای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را صادر خواهد نمود.
 • دانشجویانی که از تسهیلات رفاهی بهره مند می باشند؛ با اطمینان از ارسال پرونده دانشجویی و برگه فراغت از تحصیل، از آموزش دانشکده به امور دانشجویی دانشگاه، در مهلت تعیین شده جهت تقسیط بدهی مراجعه نمایند.

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام جهت صدور دفترچه اقساط :

 • دریافت برگه فراغت از تحصیل برای مقطع کارشناسی از اداره آموزش دانشکده و برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از تحصیلات تکمیلی دانشگاه

          زمان تعیین تکلیف بدهی حداکثر 9 ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل برای کلیه دانشجویان می باشد.

 • مراجعه به بایگانی معاونت دانشجویی دانشگاه جهت دریافت پرونده دانشجویی
 • مراجعه به کارشناسان اداره رفاه (دانشکده مربوط): بررسی پرونده و تکمیل بدهی و صدور فیش 10% از کل بدهی
 • مراجعه به اداره خوابگاهها: جهت بررسی بدهی خوابگاه و صدور فیش خوابگاه 86 به بعد
 • پرداخت فیشهای صادر شده و اعلام به اداره رفاه جهت صدور دفترچه
 • دریافت نامه اعلام بدهی به همراه دفترچه اقساط حداکثر پس از یک هفته

 

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام بصورت نقدی :

 • استفاده کنندگان از ودیعه مسکن،
 • دانشجویان انصرافی،
 • دانشجویان اخراجی،
 • دانشجویان ترک از تحصیل
 • و دانشجویانی که 9 ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی ایشان می گذرد

موظف به پرداخت کل بدهی می باشند.

 

 • دریافت برگه فراغت از تحصیل برای مقطع کارشناسی از اداره آموزش دانشکده و برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • مراجعه به بایگانی معاونت دانشجویی دانشگاه جهت دریافت پرونده دانشجویی
 • مراجعه به کارشناسان اداره رفاه (دانشکده مربوط): بررسی پرونده
 • مراجعه به اداره خوابگاهها: جهت بررسی بدهی خوابگاه
 • صدور فیش بانکی برای دوره روزانه کل بدهی ، و صدور فیش بانکی برای دوره شبانه با احتساب 4% کارمزد برای دوره شبانه
 • پرداخت فیشهای صادر شده و اعلام به اداره رفاه جهت دریافت تسویه حساب نهایی
 • دریافت نامه تسویه حساب پس از سه روز