• پرداخت بدهی دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی
  • امکان پرداخت آنلاین دفترچه اقساط و خوابگاه از طریق سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس زیر فراهم شده است.
    bp.swf.ir
  •  برای استفاده از این سامانه کافیست با کد ملی کاربر به عنوان نام کاربر و کلمه عبور وارد سامانه شوید و پس از ورود، کلمه عبور خود را تغییر دهید. در صورت فراموشی کلمه عبور می توانید با اداره رفاه دانشگاه خود تماس بگیرید.
  • همچنین همکاران گرامی می توانند برای ایجاد و یا تغییر کلمه عبور سامانه پورتال از طریق پرونده پورتال دانشجویی در سامانه فاز2 اقدام نمایند.