• اطلاعات تماس اداره خوابگاه ها

نشانی اداره امور خوابگاه ها دانشگاه علامه طباطبائي :

انتهای اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه، معاونت دانشجویی، بلوک 24، طبقه اول

 48393416      44713911

 خانم خدائی: 48393417

 خانم اشرفی: 48393418

 خانم حسینی: 48393419

 خانم داودی: 48393420

 آقای حاتمی: 48393421

 آقای رضائی : 48393421