• اطلاعات تماس اداره خوابگاه ها

نشانی اداره امور خوابگاه ها دانشگاه علامه طباطبائي :

انتهای اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه، معاونت دانشجویی، بلوک 24، طبقه اول

 48393416      44713911

 آقای صفری: 48393417

 خانم داودی: 48393420

 خانم حسینی: 48393419

 خانم اخباری: 48393403

 خانم حضرتی: 48393418

 آقای رضائی : 48393421