• اطلاعات تماس اداره رفاه دانشجویی

نشانی اداره رفاه دانشگاه علامه طباطبائي :

انتهای اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه، معاونت دانشجویی، بلوک 24، طبقه دوم

 خانم حضرتی - کارشناس دانشکده ادبیات فارسی، بیمه اکو و امار وعلوم ریاضی  : 48393440

 خانم توحیدلو - کارشناس دانشکده تربیت بدنی ، حقوق و علوم سیاسی: 48393413

 خانم ملکی نژاد - کارشناس دانشکده اقتصاد و علوم ارتباطات: 48393414

 خانم رمضانی دانا - کارشناس دانشکده حسابداری و مدیریت ، الهیات : 48393415

خانم ناصری - کارشناس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی : 48393412