• واحد ارزیابی وتندرستی

مرکز مشاوره و تندرستی         

مشخصات:    

متراژ سالن: 10 × 8 متر

     کاربری: 

        پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

        ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی قامتی

        ارزیابی ترکیب بدنی

        ارائه برنامه ورزشی جهت اصلاح ناهنجاری های اسکلتی وقامتی

        ارائه مشاوره ورزشی جهت بهبود وضعیت عضلانی و قلبی _تنفسی

        ارائه مشاوره ورزشی جهت افزایش  و کاهش وزن

      آدرس: مرکز مشاوره و تندرستی واقع در طبقه دوم سالن چند منظوره ورزشی پردیس 1