• معرفی معاون دانشجویی
معاون دانشجویینام و نام خانوادگی: غلامرضا لطیفی

مدرک تحصیلی: دکترای شهرسازی

پست الکترونیکی: latifi@atu.ac.ir

مسئول دفتر: سرکار خانم وصالی

شماره تماس: 48393401-48393402

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

ملاقات دانشجويان با معاون دانشجویی : کلیه دانشجویان عزیز می توانند روزهای یکشنبه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ ضمن هماهنگی با دفتر معاونت دانشجویی به شماره ۴۸۳۹۳۴۰۱ با معاون دانشجویی آقای دکتر لطیفی دیدار داشته باشند .