• اهداف، راهبرد، وظایف

اهداف، برنامه‌ها و راهبردهای معاونت دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبائی

معاونت دانشجویی به امر برنامه ریزی ،اجرا و نظارت در ماموریت های ذیل اهتمام دارد:

 • شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابلیتهای دانشجویان
 • ارائه خدمات دانشجویی ، فرهنگی، رفاهی و رفع بخشی از نیازهای مالی و معیشتی دانشجویان
 • تامین و ارتقاء سلامت دانشجویان

اهداف کیفی :

 • تکریم، تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به دانشجویان و اطلاع رسانی به موقع و شفاف
 • ارتقاء کیفیت، و تامین نیازهای تغذیه دانشجویان
 • ارائه خدمات تخصصی و درمانی در جهت ارتقا سطح سلامت و بهداشت دانشجویان و استفاده از ظرفیت خدمات بیمه ای
 • ارتقاء تسهیلات به دانشجویان متقاضی و ارائه خدمات خوابگاهی مجردی و متاهلین در یک بستر فرهنگی و اسلامی
 • مدیریت بهینه هزینه ها و ارتقاء استانداردسازی تجهیزات و امکانات خوابگاهها،سلف سرویس ها،واحدهای صنفی و مرکز بهداشت ودرمان.
 • ارتقا بهره وری استفاده از بستراینترنت در خوابگاهها به منظور انجام امور علمی ـ پژوهشی
 • اصلاح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت عملیاتی شدن ماموریت های جدید

اهداف کمی:

 • افزایش امکان انتخاب نوع غذا
 • گسترش اجرای طرح سلامت از 1 مقطع تحصیلی به 3 مقطع تحصیلی
 • برونسپاری خدمات رفاهی قابل واگذاری سالانه 20 درصد بر اساس قوانین مصوب
 • حذف پول نقد در حوزه معاونت از 100 به صفر
 • افزایش خدمات اینترنتی در امور خوابگاه ها

راهبردها:

 • تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه معاونت دانشجویی
 • ارتقاء سیستم های اتوماسیون دانشجویی و الکترونیکی نمودن درخواست‌ها
 • استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب‌تر
 • آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه دانشجویی
 • جلوگیری از اسراف
 • کاهش بروکراسی اداری در حوزه معاونت دانشجویی
 • تخصیص کارت واحد به دانشجو جهت ارائه کلیه خدمات رفاهی، آموزشی و پژوهشی
 • اطلاع رسانی به موقع و شفاف در مورد قوانین و مقررات
 • برون‌سپاری خدمات رفاهی با رعایت تبعات فرهنگی و توجیهات اقتصادی
 • فعال سازی شورای تخصصی دانشجویی
 • ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی در فرآیند پخت غذا طبق استاندارد.
 • مرکز اداره تغذیه بر ارائه خدمات صرفاً به دانشجویان به منظور ارتقاء کیفیت ونظارت
 • ارائه صبحانه روزانه در خوابگاه ها حسب امکانات
 • حمایت ویژه از دانشجویان متاهل
 • استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین خوابگاهی
 • کاهش زمان ماندگاری درخوابگاه براساس قوانین ومقررات صندوق رفاه دانشجویان
 • افزایش و مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در خوابگاه های دانشجویی
 • ایجاد ساز وکار جهت تخصیص وام ضروری به دانشجویان متقاضی و کم بضاعت
 • ایجاد بازارچه دانشجویی متناسب با نیاز دانشجویان
 • استقرار و ارتقاء نظام پایش سلامت و توسعه نظام ارتقاءسلامت
 • آموزش سلامت و ارتقاء شیوه های زندگی سالم جهت توانمندسازی دانشجویان در تامین سلامت خویش