• برنامه توسعه

 معاونت دانشجویی دانشگاه  عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی در مسائل امور رفاهی، فوق برنامه، تربیت بدنی، مشاوره ، نقل و انتقال دانشجویان و...  از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی،  ایجاد بستری مطمئن برای مشارکت دانشجویان  می‌باشد و از طریق درک انتظارات، سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، معیشتی، رفاهی و ورزشی و... اقدام نماید.
این معاونت دارای چهار مدیریت و یک کمیسیون موارد خاص و یک کمیته انضباطی می باشد .

 واحدهای تابعه:

اهم برنامه های معاونت دانشجویی :

 • تهیۀ سند راهبردی معاونت دانشجویی.
 • تهیۀ طرح شبکۀ تأمین مواد غذایی با هدف خرید کالای ایرانی و به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید ملی. در این طرح شبکۀ متنوعی از تأمین کنندگان مواد غذایی شناسایی گردیده و تلاش می شود مواد
 • غذایی داخلی با کیفیت با کمترین قیمت و در سریع ترین زمان تهیه گردد.
 • تهیۀ آئین نامه استقبال از دانشجویان جدید الورود.
 • تدوین و مستندسازی فرایندهای کاری امور دانشجویی ، که خروجی آن چابک سازی ( = کوچک سازی ) این مدیریت خواهد بود.
 • بازمهندسی فرایند اجرای دانشجوی نمونۀ کشوری.
 • تهیه طرح تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویان ، خروجی این طرح به گونه ای خواهد بود که همۀ دانشکده ها این امکان را خواهند داشت که تیم ورزشی و برنامۀ تمرین مستقل داشته باشند.
 • تهیه طرح تعمیرات و تجهیزات سالن های ورزشی حداکثر تا 15 خرداد در دو بخش تعمیرات و خرید تجهیزات ورزشی
 • تهیۀ تقویم برنامه های ورزشی دانشگاه در دو بخش مسابقات و تمرینات به تفکیک:
  الف ) دانشجویان و کارکنان   |   ب ) خانم ها و آقایان   |   ج ) سالن های ورزشی تابعه دانشگاه.
 • تهیۀ آئین نامه نگهداری و بهره برداری از استخر دانشگاه.
 • تهیۀ تقویم برنامه های مرکز مشاوره در هر سال تحصیلی.
 • طراحی دوره های توانمند سازی / آموزشی همکاران مرتبط با معاونت دانشجویی اعم از مسئولان خانه های دانشجویی ، نیروهای حفاظت فیزیکی و همکاران خدماتی.
 • اجرای طرح ارتباط مستمر با اولیاء دانشجویان.
 • تهیۀ طرح مراجعۀ معکوس ، ارتباط مستمر مشاوران با دانشجویان در خانه های دانشجویی.
 • را ه اندازی سیستم جامع اتوماسیون اداری (ERP) و انجام کلیه مکاتبات اداری درون دانشگاهی به صورت اتوماسیون.
 • جمع آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه فنی مجموعه ساختمان های تحت پوشش حوزه معاونت دانشجویی  دانشگاه
 • تهیه فهرست انجام تعمیرات و خدمات فنی و عمرانی ساختمان های تحت پوشش حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه.
 • برگزاری دوره آموزشی ICDL ، برای کلیه کارکنان همراه با ارائه گواهی شرکت.
 • ارائه طرح راهکارهای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری.
 • ساماندهی انبارهای موجود در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و انتقال اقلام مدیریت تربیت بدنی به انبار موجود در پردیس مرکزی.
 • افتتاح مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه در سالن ورزشی پردیس مرکزی
 • افتتاح مجموعه استخر ، سونا و جکوزی دانشگاه با زیر بنای بیش از 3000 مترمربع