اخبار

اخبار دانشجویی

تجلیل از قهرمانان ورزشی مدال آور در المپیاد شیراز

تجلیل از قهرمانان ورزشی مدال آور در المپیاد شیراز

جذب نيروي امريه سربازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

فراخوان سوم جذب نيروي امريه سربازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعیه جدول اقلام صبحانه دو هفته اول اردیبهشت 98

جدول اقلام صبحانه دو هفته اول اردیبهشت 98

فراخوان طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 89

طراحی پوسترهفته سراهای دانشجویی سال 98

برگزیده شدن مرکز مشاوره دانشگاه

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 1397

معاون دانشجویی: آمار دانشجویان خارجی چندین برابر شده است

گردهمایی دانشجویان خارجی دانشگاه علامه طباطبائی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اطلاعیه های دانشجویی

تجلیل از قهرمانان ورزشی مدال آور در المپیاد شیراز

تجلیل از قهرمانان ورزشی مدال آور در المپیاد شیراز

جذب نيروي امريه سربازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

فراخوان سوم جذب نيروي امريه سربازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعیه جدول اقلام صبحانه دو هفته اول اردیبهشت 98

جدول اقلام صبحانه دو هفته اول اردیبهشت 98

فراخوان طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 89

طراحی پوسترهفته سراهای دانشجویی سال 98

برگزیده شدن مرکز مشاوره دانشگاه

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 1397

معاون دانشجویی: آمار دانشجویان خارجی چندین برابر شده است

گردهمایی دانشجویان خارجی دانشگاه علامه طباطبائی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اطلاعیه های تربیت بدنی

تجلیل از قهرمانان ورزشی مدال آور در المپیاد شیراز

تجلیل از قهرمانان ورزشی مدال آور در المپیاد شیراز

جذب نيروي امريه سربازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

فراخوان سوم جذب نيروي امريه سربازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعیه جدول اقلام صبحانه دو هفته اول اردیبهشت 98

جدول اقلام صبحانه دو هفته اول اردیبهشت 98

فراخوان طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 89

طراحی پوسترهفته سراهای دانشجویی سال 98

برگزیده شدن مرکز مشاوره دانشگاه

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 1397

معاون دانشجویی: آمار دانشجویان خارجی چندین برابر شده است

گردهمایی دانشجویان خارجی دانشگاه علامه طباطبائی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.