اخبار

اخبار دانشجویی

نشست معاونین دانشجویی کل کشور

نشست معاونین دانشجویی کل کشور

پنجاه و یکیمن گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

پنجاه و یکیمن گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

همکاری دو جانبه دانشگاه علامه طباطبائی با فدراسیون فوتبال

جلسه همکاری دو جانبه دانشگاه علامه طباطبائی با فدراسیون فوتبال در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

بازدید معاون مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

جمعی از مسئولین ادره سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بازدید کردند.

تابستان پرکار اداره خوابگاه ها

با آماده سازی خوابگاه ها برای اسکان دانشجویان در شروع سال تحصیلی جدید، تابستان پرکاری، برای اداره خوابگاه ها پیش بینی شده است.

اطلاعیه های دانشجویی

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

همکاری دو جانبه دانشگاه علامه طباطبائی با فدراسیون فوتبال

جلسه همکاری دو جانبه دانشگاه علامه طباطبائی با فدراسیون فوتبال در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

تابستان پرکار اداره خوابگاه ها

با آماده سازی خوابگاه ها برای اسکان دانشجویان در شروع سال تحصیلی جدید، تابستان پرکاری، برای اداره خوابگاه ها پیش بینی شده است.

دانشجویان غایب از امتحان تعیین تکلیف شدند.

کمیته رسیدگی به دانشجویان غایب از امتحان تشکیل جلسه داد.

اعطای بیش از 43 میلیارد ریال وام به دانشجویان

رحمانی سرپرست اداره خدمات و رفاه دانشجویان دانشگاه: در نیمسال گذشته بیش از 3000 مورد وام با اعتبار بیش از 43 میلیارد ریال به دانشجویان عزیز اعطا شده است.

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

با حضور حسین سلیمی، رئیس دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه، جمعی از استادان، فارغ التحصیلان و خانواده های آنها در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

اطلاعیه های تربیت بدنی

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش

اولین جلسه شورای مشورتی ورزش در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

همکاری دو جانبه دانشگاه علامه طباطبائی با فدراسیون فوتبال

جلسه همکاری دو جانبه دانشگاه علامه طباطبائی با فدراسیون فوتبال در دفتر مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

تابستان پرکار اداره خوابگاه ها

با آماده سازی خوابگاه ها برای اسکان دانشجویان در شروع سال تحصیلی جدید، تابستان پرکاری، برای اداره خوابگاه ها پیش بینی شده است.

دانشجویان غایب از امتحان تعیین تکلیف شدند.

کمیته رسیدگی به دانشجویان غایب از امتحان تشکیل جلسه داد.

اعطای بیش از 43 میلیارد ریال وام به دانشجویان

رحمانی سرپرست اداره خدمات و رفاه دانشجویان دانشگاه: در نیمسال گذشته بیش از 3000 مورد وام با اعتبار بیش از 43 میلیارد ریال به دانشجویان عزیز اعطا شده است.

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

با حضور حسین سلیمی، رئیس دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه، جمعی از استادان، فارغ التحصیلان و خانواده های آنها در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.