اخبار

اخبار دانشجویی

مشارکت فعال همیاران سلامت روان دانشگاه علامه طباطبائی در همایش کشوری همیاران

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان با حضور همیاران سلامت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه جنگلی آهار

دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت ، صبح روز جمعه مورخ 96/2/8 عازم منطقه زیبای فشم و جنگل های آهار شدند.

برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

صبحانه دانشجويان خوابگاهي در اريبهشت و خرداد 96

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 96

اطلاعیه های دانشجویی

مشارکت فعال همیاران سلامت روان دانشگاه علامه طباطبائی در همایش کشوری همیاران

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان با حضور همیاران سلامت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه جنگلی آهار

دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت ، صبح روز جمعه مورخ 96/2/8 عازم منطقه زیبای فشم و جنگل های آهار شدند.

برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

صبحانه دانشجويان خوابگاهي در اريبهشت و خرداد 96

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 96

اطلاعیه های تربیت بدنی

مشارکت فعال همیاران سلامت روان دانشگاه علامه طباطبائی در همایش کشوری همیاران

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان با حضور همیاران سلامت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه جنگلی آهار

دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت ، صبح روز جمعه مورخ 96/2/8 عازم منطقه زیبای فشم و جنگل های آهار شدند.

برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

صبحانه دانشجويان خوابگاهي در اريبهشت و خرداد 96

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 96

تب دانشگاه علامه