اخبار

اخبار دانشجویی

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷

ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان دهم مهرماه سال جاری آغاز می گردد.

فراخوان ثبت‌نام درخواست کار دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

سامانه ثبت نام درخواست کار دانشجویی نیمسال اول ۹8-۹7

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شرایط ثبت نام دانشجویان مجاز (غیربومی) متقاضی خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد.

چهاردهمین نشست فدراسیون بین­المللی ورزش­های دانشگاهی (فیزوفروم 2018)

شرکت دانشجوی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی

اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای مهر و آبان ماه سال 97

اطلاعیه های دانشجویی

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷

ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان دهم مهرماه سال جاری آغاز می گردد.

فراخوان ثبت‌نام درخواست کار دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

سامانه ثبت نام درخواست کار دانشجویی نیمسال اول ۹8-۹7

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شرایط ثبت نام دانشجویان مجاز (غیربومی) متقاضی خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد.

چهاردهمین نشست فدراسیون بین­المللی ورزش­های دانشگاهی (فیزوفروم 2018)

شرکت دانشجوی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی

اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای مهر و آبان ماه سال 97

اطلاعیه های تربیت بدنی

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷

ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان دهم مهرماه سال جاری آغاز می گردد.

فراخوان ثبت‌نام درخواست کار دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

سامانه ثبت نام درخواست کار دانشجویی نیمسال اول ۹8-۹7

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شرایط ثبت نام دانشجویان مجاز (غیربومی) متقاضی خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد.

چهاردهمین نشست فدراسیون بین­المللی ورزش­های دانشگاهی (فیزوفروم 2018)

شرکت دانشجوی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی

اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای مهر و آبان ماه سال 97

تب دانشگاه علامه