اخبار

اخبار دانشجویی

برگزاری جلسه رابطین ورزشی خوابگاه های دانشجویی دختران

جلسه ی رابطین خوابگاه های دانشجویی دختران

برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس روز سه شنبه مورخ 96/7/4 در محل سالن تیراندازی مجموعه ورزشی دانشگاه برگزار گردید.

همایش روز جهانی ورزش دانشگاهی

دومین همایش بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور نمایندگان انجمن های ورزشی دانشگاههای سراسر کشور

لیگ فوتسال درون دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی کلید خورد

برگزاری اولین دوره لیگ مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه استخر و سونای دانشگاه در ترم جاری

برنامه استخر و سونای دانشگاه در ترم جاری

راه اندازی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

دانشگاه علامه طباطبایی و در راستای رفاه دانشجویان گرامی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی می گردد.

اطلاعیه های دانشجویی

برگزاری جلسه رابطین ورزشی خوابگاه های دانشجویی دختران

جلسه ی رابطین خوابگاه های دانشجویی دختران

برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس روز سه شنبه مورخ 96/7/4 در محل سالن تیراندازی مجموعه ورزشی دانشگاه برگزار گردید.

همایش روز جهانی ورزش دانشگاهی

دومین همایش بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور نمایندگان انجمن های ورزشی دانشگاههای سراسر کشور

لیگ فوتسال درون دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی کلید خورد

برگزاری اولین دوره لیگ مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه استخر و سونای دانشگاه در ترم جاری

برنامه استخر و سونای دانشگاه در ترم جاری

راه اندازی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

دانشگاه علامه طباطبایی و در راستای رفاه دانشجویان گرامی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی می گردد.

اطلاعیه های تربیت بدنی

برگزاری جلسه رابطین ورزشی خوابگاه های دانشجویی دختران

جلسه ی رابطین خوابگاه های دانشجویی دختران

برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس روز سه شنبه مورخ 96/7/4 در محل سالن تیراندازی مجموعه ورزشی دانشگاه برگزار گردید.

همایش روز جهانی ورزش دانشگاهی

دومین همایش بزرگداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور نمایندگان انجمن های ورزشی دانشگاههای سراسر کشور

لیگ فوتسال درون دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی کلید خورد

برگزاری اولین دوره لیگ مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه استخر و سونای دانشگاه در ترم جاری

برنامه استخر و سونای دانشگاه در ترم جاری

راه اندازی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

دانشگاه علامه طباطبایی و در راستای رفاه دانشجویان گرامی سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی می گردد.

تب دانشگاه علامه