اخبار

اخبار دانشجویی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی

اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری،

مشارکت فعال همیاران سلامت روان دانشگاه علامه طباطبائی در همایش کشوری همیاران

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان با حضور همیاران سلامت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه جنگلی آهار

دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت ، صبح روز جمعه مورخ 96/2/8 عازم منطقه زیبای فشم و جنگل های آهار شدند.

برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

اطلاعیه های دانشجویی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی

اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری،

مشارکت فعال همیاران سلامت روان دانشگاه علامه طباطبائی در همایش کشوری همیاران

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان با حضور همیاران سلامت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه جنگلی آهار

دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت ، صبح روز جمعه مورخ 96/2/8 عازم منطقه زیبای فشم و جنگل های آهار شدند.

برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

اطلاعیه های تربیت بدنی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی

اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری،

مشارکت فعال همیاران سلامت روان دانشگاه علامه طباطبائی در همایش کشوری همیاران

اولین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان با حضور همیاران سلامت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه جنگلی آهار

دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت ، صبح روز جمعه مورخ 96/2/8 عازم منطقه زیبای فشم و جنگل های آهار شدند.

برنامه ورزشی هفته خوابگاه ها

برنامه های ورزشی هفته خوابگاه ها از 2 لغایت 23 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

تب دانشگاه علامه