اخبار

اخبار دانشجویی

اطلاعیه شماره یک اداره تغذیه دانشگاه

احتراماً، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه مدیریت دانشجویی دانشگاه

مدیریت دانشجویی دانشگاه در جهت اطلاع رسانی بهتر اخبار و اطلاعیه های مهم خود اقدام به راه اندازی این کانال نموده است.

به مناسبت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت

به مناسبت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی

اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری،

اطلاعیه های دانشجویی

اطلاعیه شماره یک اداره تغذیه دانشگاه

احتراماً، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه مدیریت دانشجویی دانشگاه

مدیریت دانشجویی دانشگاه در جهت اطلاع رسانی بهتر اخبار و اطلاعیه های مهم خود اقدام به راه اندازی این کانال نموده است.

به مناسبت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت

به مناسبت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی

اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری،

اطلاعیه های تربیت بدنی

اطلاعیه شماره یک اداره تغذیه دانشگاه

احتراماً، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه مدیریت دانشجویی دانشگاه

مدیریت دانشجویی دانشگاه در جهت اطلاع رسانی بهتر اخبار و اطلاعیه های مهم خود اقدام به راه اندازی این کانال نموده است.

به مناسبت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت

به مناسبت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی

حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی

اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری،

تب دانشگاه علامه