اخبار

اخبار دانشجویی

مرحله دوم ارزیابی ساختار اسکلتی –عضلانی

مرحله دوم ارزیابی ساختار اسکلتی –عضلانی با حضور پزشک متخصص در خوابگاه سلامت (آذر 96)

کارگاه مکمل ها و داروها در ورزشکاران و غیر ورزشکاران آری یا نه؟

کارگاه مکمل ها و داروها در ورزشکاران و غیر ورزشکاران آری یا نه؟

مراسم بزرگداشت هفته دانشجو به همراه اختتامیه جشنواره هفته تربیت بدنی

اختتامیه جشنواره ورزشي هفته تربیت بدنی ويژه دختران

کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ پيرو قرارداد منعقده معاونت دانشجویی دانشگاه، با شركت بیمه کارآفرین در نیمسال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای ارائه تسهیلات خدمات بیمه حوادث دانشجویی، مقرر گردید؛

جذب نیرو در موسسه علمی استان هرمزگان

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری موسسه علمی استان هرمزگان

اطلاعیه های دانشجویی

مرحله دوم ارزیابی ساختار اسکلتی –عضلانی

مرحله دوم ارزیابی ساختار اسکلتی –عضلانی با حضور پزشک متخصص در خوابگاه سلامت (آذر 96)

کارگاه مکمل ها و داروها در ورزشکاران و غیر ورزشکاران آری یا نه؟

کارگاه مکمل ها و داروها در ورزشکاران و غیر ورزشکاران آری یا نه؟

مراسم بزرگداشت هفته دانشجو به همراه اختتامیه جشنواره هفته تربیت بدنی

اختتامیه جشنواره ورزشي هفته تربیت بدنی ويژه دختران

کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ پيرو قرارداد منعقده معاونت دانشجویی دانشگاه، با شركت بیمه کارآفرین در نیمسال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای ارائه تسهیلات خدمات بیمه حوادث دانشجویی، مقرر گردید؛

جذب نیرو در موسسه علمی استان هرمزگان

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری موسسه علمی استان هرمزگان

اطلاعیه های تربیت بدنی

مرحله دوم ارزیابی ساختار اسکلتی –عضلانی

مرحله دوم ارزیابی ساختار اسکلتی –عضلانی با حضور پزشک متخصص در خوابگاه سلامت (آذر 96)

کارگاه مکمل ها و داروها در ورزشکاران و غیر ورزشکاران آری یا نه؟

کارگاه مکمل ها و داروها در ورزشکاران و غیر ورزشکاران آری یا نه؟

مراسم بزرگداشت هفته دانشجو به همراه اختتامیه جشنواره هفته تربیت بدنی

اختتامیه جشنواره ورزشي هفته تربیت بدنی ويژه دختران

کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ پيرو قرارداد منعقده معاونت دانشجویی دانشگاه، با شركت بیمه کارآفرین در نیمسال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای ارائه تسهیلات خدمات بیمه حوادث دانشجویی، مقرر گردید؛

جذب نیرو در موسسه علمی استان هرمزگان

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری موسسه علمی استان هرمزگان

تب دانشگاه علامه