اخبار

اخبار دانشجویی

ارائه‌ی خدمات دانشجویی به دانشجویان و فارغ التحصیلان در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه

ه اطلاع کلیۀ دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و سایر مراجعان محترم می‌رساند

ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان

شروع ثبت نام ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان.

انتقال مرکز مشاوره وبهداشت روان

انتقال مرکز مشاوره وبهداشت روان

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک به میزبانی دانشگاه علامه برگزار شد

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور با حضور مسئولان معاونت‌های دانشجویی این دانشگاه‌ها به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اطلاعیه شرایط خوابگاه تابستانی1397

اطلاعیه شرایط خوابگاه تابستانی1397

اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ایام امتحانات خرداد و تیر ماه سال جاری

اطلاعیه های دانشجویی

ارائه‌ی خدمات دانشجویی به دانشجویان و فارغ التحصیلان در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه

ه اطلاع کلیۀ دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و سایر مراجعان محترم می‌رساند

ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان

شروع ثبت نام ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان.

انتقال مرکز مشاوره وبهداشت روان

انتقال مرکز مشاوره وبهداشت روان

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک به میزبانی دانشگاه علامه برگزار شد

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور با حضور مسئولان معاونت‌های دانشجویی این دانشگاه‌ها به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اطلاعیه شرایط خوابگاه تابستانی1397

اطلاعیه شرایط خوابگاه تابستانی1397

اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ایام امتحانات خرداد و تیر ماه سال جاری

اطلاعیه های تربیت بدنی

ارائه‌ی خدمات دانشجویی به دانشجویان و فارغ التحصیلان در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه

ه اطلاع کلیۀ دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و سایر مراجعان محترم می‌رساند

ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان

شروع ثبت نام ارزاق ویژه دانشجویان خوابگاهی در تابستان.

انتقال مرکز مشاوره وبهداشت روان

انتقال مرکز مشاوره وبهداشت روان

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک به میزبانی دانشگاه علامه برگزار شد

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور با حضور مسئولان معاونت‌های دانشجویی این دانشگاه‌ها به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اطلاعیه شرایط خوابگاه تابستانی1397

اطلاعیه شرایط خوابگاه تابستانی1397

اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه مکمل دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ایام امتحانات خرداد و تیر ماه سال جاری

تب دانشگاه علامه