اخبار

اخبار دانشجویی

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم

برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها و کارشناسان اداره رفاه دانشجویان

اطلاعیه شماره یک برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره یک برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه کار دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی کار دانشجویی می رساند :

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

مهلت ثبت نام در سامانه پورتال صندوق رفاه تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تا 4 آبان ماه تمدید شد

طرح پایش سلامت دانشجویان نو ورودی دانشگاه علامه طباطبائی

طرح پایش سلامت دانشجویان نو ورودی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه های دانشجویی

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم

برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها و کارشناسان اداره رفاه دانشجویان

اطلاعیه شماره یک برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره یک برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه کار دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی کار دانشجویی می رساند :

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

مهلت ثبت نام در سامانه پورتال صندوق رفاه تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تا 4 آبان ماه تمدید شد

طرح پایش سلامت دانشجویان نو ورودی دانشگاه علامه طباطبائی

طرح پایش سلامت دانشجویان نو ورودی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه های تربیت بدنی

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم

برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها و کارشناسان اداره رفاه دانشجویان

اطلاعیه شماره یک برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره یک برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه کار دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی کار دانشجویی می رساند :

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

مهلت ثبت نام در سامانه پورتال صندوق رفاه تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷ تا 4 آبان ماه تمدید شد

طرح پایش سلامت دانشجویان نو ورودی دانشگاه علامه طباطبائی

طرح پایش سلامت دانشجویان نو ورودی دانشگاه علامه طباطبائی