اخبار

اخبار دانشجویی

دعوت به همکاری امریه خدمت سربازی از میان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور

جدول تمرینات تیم های قهرمانی دختران

جدول تمرینات تیم های قهرمانی دختران در سالن های ورزشی دانشگاه ( نیمسال اول 97 – 96 )

لیگ فوتسال و لیگ والیبال دختران دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری اولین دوره لیگ فوتسال و والیبال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

کوهنوردی دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی

این برنامه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برای تمامی دانشگاه های منطقه یک کشوری

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه تفریحی دارآباد

گلگشت دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت و شهید مطهری به مناسبت هفته تربیت بدنی

اطلاعيه کلاسهاي آموزشي ورزشي ترم جاري

برنامه کلاسهای آموزشی ورزشی سالن پردیس مرکزی و استخر دانشگاه

اطلاعیه های دانشجویی

دعوت به همکاری امریه خدمت سربازی از میان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور

جدول تمرینات تیم های قهرمانی دختران

جدول تمرینات تیم های قهرمانی دختران در سالن های ورزشی دانشگاه ( نیمسال اول 97 – 96 )

لیگ فوتسال و لیگ والیبال دختران دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری اولین دوره لیگ فوتسال و والیبال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

کوهنوردی دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی

این برنامه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برای تمامی دانشگاه های منطقه یک کشوری

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه تفریحی دارآباد

گلگشت دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت و شهید مطهری به مناسبت هفته تربیت بدنی

اطلاعيه کلاسهاي آموزشي ورزشي ترم جاري

برنامه کلاسهای آموزشی ورزشی سالن پردیس مرکزی و استخر دانشگاه

اطلاعیه های تربیت بدنی

دعوت به همکاری امریه خدمت سربازی از میان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور

جدول تمرینات تیم های قهرمانی دختران

جدول تمرینات تیم های قهرمانی دختران در سالن های ورزشی دانشگاه ( نیمسال اول 97 – 96 )

لیگ فوتسال و لیگ والیبال دختران دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری اولین دوره لیگ فوتسال و والیبال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

کوهنوردی دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی

این برنامه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برای تمامی دانشگاه های منطقه یک کشوری

برگزاری گلگشت دانشجویان پسر در منطقه تفریحی دارآباد

گلگشت دانشجویان پسر خوابگاه های شهید همت و شهید مطهری به مناسبت هفته تربیت بدنی

اطلاعيه کلاسهاي آموزشي ورزشي ترم جاري

برنامه کلاسهای آموزشی ورزشی سالن پردیس مرکزی و استخر دانشگاه

تب دانشگاه علامه