اخبار

اخبار دانشجویی

مسابقات هندبال دختران

مسابقات هندبال دختران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه در بخش تیمی و انفرادی در مسابقات منطقه یک ورزشی کشور

درخشش تیم کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره از مسابقات کارتینگ

درخشش تیم کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره از مسابقات کارتینگ کارکنان دانشگاه های تهران

اطلاعیه دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه، زمان و مکان برگزاری مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان را اعلام کرد.

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺳﺎل تحصيلي ۹۷-۹۶ (سهميه استعداد هاي درخشان)

اطلاعیه تمدید خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبایی در نیم سال دوم سال تحصیلی96-95

ضمن آرزوی توفیق برای دانشجویان گرامی و امید به همراهی و مشارکت شما عزیزان در اداره هر چه بهتر و مناسب ترخوابگاههای دانشجویی

اطلاعیه های دانشجویی

مسابقات هندبال دختران

مسابقات هندبال دختران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه در بخش تیمی و انفرادی در مسابقات منطقه یک ورزشی کشور

درخشش تیم کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره از مسابقات کارتینگ

درخشش تیم کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره از مسابقات کارتینگ کارکنان دانشگاه های تهران

اطلاعیه دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه، زمان و مکان برگزاری مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان را اعلام کرد.

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺳﺎل تحصيلي ۹۷-۹۶ (سهميه استعداد هاي درخشان)

اطلاعیه تمدید خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبایی در نیم سال دوم سال تحصیلی96-95

ضمن آرزوی توفیق برای دانشجویان گرامی و امید به همراهی و مشارکت شما عزیزان در اداره هر چه بهتر و مناسب ترخوابگاههای دانشجویی

اطلاعیه های تربیت بدنی

مسابقات هندبال دختران

مسابقات هندبال دختران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه در بخش تیمی و انفرادی در مسابقات منطقه یک ورزشی کشور

درخشش تیم کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره از مسابقات کارتینگ

درخشش تیم کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره از مسابقات کارتینگ کارکنان دانشگاه های تهران

اطلاعیه دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

معاونت دانشجویی دانشگاه، زمان و مکان برگزاری مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان را اعلام کرد.

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺳﺎل تحصيلي ۹۷-۹۶ (سهميه استعداد هاي درخشان)

اطلاعیه تمدید خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبایی در نیم سال دوم سال تحصیلی96-95

ضمن آرزوی توفیق برای دانشجویان گرامی و امید به همراهی و مشارکت شما عزیزان در اداره هر چه بهتر و مناسب ترخوابگاههای دانشجویی

تب دانشگاه علامه