• آرشیو اطلاعیه های تربیت بدنی


اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه

اطلاعیه نحوه ثبت نام و هزینه خوابگاه های دانشگاه در نیم سال اول96_97

 دریافت اطلاعیه

آدرس اتوماسیون خوابگاه ها:

http://217.218.98.16/DAS

تاریخ درج خبر: 1396/06/15 - ساعت درج خبر: ١٨:٤٥ - شماره خبر: ٤١١٩ - تعداد بازدید: 2327


خروج