• اطلاعیه های دانشجویی


اعطای وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

در راستای تحقق بخش دوم اقدام ملی ۴ از راهبرد ۸ نقشه جامع علمی کشور با موضوع حمایت از دانشجویان دوره دکتری، با برنامه ریزی صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت وام ویژه دکتری از طریق تفاهم نامه بعمل آمده با بانک توسعه و تعاون ، مبنی بر بهره مندی تمامی دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته از وام ویژه دکتری، طبق دستورالعمل الصاقی، فراهم گردید.

 

خواهشمند است دانشجویان گرامی، در صورت داشتن شرایط  از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ نسبت به تکمیل فرم های ۱و۲ پیوست در بخشنامه الصاقی و اصل مدارک به امور دانشجویی دانشکده اقدام نمایند. 

شایان ذکراست تعجیل در تحویل مدارک در روند پرداخت وام ویژه دکتری تاثیر بسزایی دارد. و تاریخ فوق الذکر قابل تمدید نمی باشد.

مطالعه دقیق بخشنامه و شیوه نامه پرداخت وام ویژه دکتری الصاقی مورد تاکید می باشد.

خلاصه شرایط در فایل الصاقی به شرح زیر می باشد.

۱- به تمامی دانشجویان دکترای روزانه که بصورت تمام وقت شاغل به تحصیل هستند و بورسیه نمی باشند. وام ویژه دکتری تعلق می گیرد.

۲- ثبت تقاضای وام در اتوماسیون صندوق رفاه از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۳لغایت ۱۳۹۶/۴/۱۵ توسط کارشناس امکان پذیراست. مراجعه به بانک پس از ثبت تقاضا و پرداخت وام بعد از تکمیل پرونده به وسیله بانک انجام می گیرد.

۳- مبلغ ماهانه وام مذکور ۷ میلیون ریال که هر سه ماه یکبار از سوی بانک توسعه تعاون به حساب دانشجو واریز می گردد. شعبه پرداخت کننده وام از سوی متقاضی تعیین می گردد.

۴-برای دانشجویانی که پایان نامه آنها تقاضا محور باشد ، علاوه بر وام مذکور ، وام دیگری تحت عنوان ضروری پایان نامه متعاقبا از طریق صندوق رفاه پرداخت می شود.

۵- پرداخت وام ویژه دکتری تا مبلغ ۱۵۰میلیون ریال با ارائه یک ضامن امکان پذیر خواهد بود. در صورت افزایش مبلغ وام بیش از مبلغ فوق معرفی ضامن دوم الزامی است.

۶- دانشجویانی که در سنوات مجاز در فرصت مطالعاتی هستند ، در صورت تایید معاون دانشجویی می توانند از وام مذکور بهره مند گردند.

۹- تحویل اولیه فرم ها به منزله ثبت نام اولیه است. لازم است دانشجویان محترم پس از تایید وام از سوی دانشگاه ،به همراه مدارک اعلام شده در شیوه نامه (پیوست) به شعبه محل انتخابی مراجعه نمایند.

با توجه به اینکه فرمها تغییر نموده است دانشجویان الزاما فرم شماره یک و دو صبق بخشنامه الصاقی تکمیل و در اولین فرصت به امور دانشجویی دانشکده مربوط تحویل نمایند.

 دستورالعمل اعطای وام 

تاریخ درج خبر: 1396/03/16 - ساعت درج خبر: ٠٨:٥٩ - شماره خبر: ٣٦١٢ - تعداد بازدید: 1761


خروج